Önkormányzati Transzparencia Index

Az önkormányzati nyilvánosság kutatása során feltárt, közérdekű és közérdekből nyilvános adatok közzétételére vonatkozó információk alapján minden szervezetre vonatkozóan megállapításra került egy indexpontszám. Az indexpontszám 0-100-as skálára vetítve jelzi a jogszabályi megfelelés milyenségét, adott szervezet „helyzetét” a célcsoport többi szervezetéhez képest. A mérőrendszer (index) kidolgozásának alapját a kutatás során elvégzett honlapelemzések és adatigénylések adták.