Állásfoglalások

Információs jogokkal foglalkozó személlyel kapcsolatos kérdések
Önkormányzattal kötött támogatási szerződés és mellékleteinek nyilvánossága
Képviselő-testület kérhet-e a polgármestertől tájékoztatást, amennyiben a településkép-érvényesítési eszközök körében meghatározott hatásköreit átruházta a polgármesterre
Önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság ügyvezetőjének önéletrajzának és munkaköri leírásának nyilvánossága
Főispán vagyonnyilatkozatának megismerhetősége
Önkormányzati feladatot ellátó alapítvány információszabadsággal kapcsolatos kötelezettsége
A személyes adatok védelméhez való jog érvényesülése egy a polgári- és büntetőügyben eljáró bíróságok közszereplőkkel és közfeladatot ellátó személyek személyiségvédelmi ügyeivel kapcsolatos kutatás és publikáció során
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Irattári Tervének E105 tételszám alatti – az Országos Diákjogi Tanács működésével és Diákparlamenttel kapcsolatos – dokumentumcímei megismerhetőek
Adatvédelmi incidensre vonatkozó adatok megismerhetősége
Infotv. személyi hatálya az önálló bírósági végrehajtókra vonatkozóan
Önkormányzattal kötött szerződésben lévő üzleti titok
Külsős bizottsági tagok irat megismerési joga
Gyermeke részt vett az iskolája körül alkotott élőláncban, amelyről videófelvétel készült
A közszolgálati szabályzatok megismerhetőségéről és elektronikus közzétételéről szóló állásfoglalás
A NAIH tájékoztatója a közérdekű adatigénylések teljesítésére irányadó veszélyhelyzeti rendelkezések megszűnéséről (2022. december 31-től)
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke és a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes közös jelentése a nemzetiségi önkormányzatok működési transzparenciájának vizsgálata tárgyában
Könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásában visszamenőlegesen nem nyilvánosak az érintettek adatai
Állásfoglalás önkormányzati képviselő méltatlansága megállapításával kapcsolatban nyilvánosságra hozható adatokról
Állásfoglalás helyi építési szabályzat módosítására vonatkozó partnerségi egyeztetés nyilvánosságáról
Állásfoglalás helyi önkormányzat elektronikus közzétételi kötelezettségéről
Önkormányzati képviselők szavazati adatainak nyilvánossága
Új adat előállítása
Előzetes vizsgálati dokumentáció nyilvánossága
Önkormányzati gazdasági társaságnál folyamatban lévő büntetőügyben adható-e tájékoztatás a nyilvánosság részére
Helyrajzi számok nyilvánossága szakvéleményben
Az Oktatási Hivatal jogszerűtlenül tagadta meg a pedagógusképzést megkezdő és befejező hallgatók számára vonatkozó statisztikai adatok kiadását
Állásfoglalás az orvosetikai eljárások transzparenciájára vonatkozó javaslatról
Állásfoglalás – egy polgármesteri hivatal valamennyi köztisztviselőjének és dolgozójának közérdekből nyilvános adatait (illetmény, bér, ki nem vett szabadság) miként lehet kiadni
Külföldi állampolgár közérdekű adatigénylése
Állásfoglalás a belső munkaanyagként előkészített önkormányzati költségvetés-tervezet, mint döntés megalapozását szolgáló adat megismeréséről
Állásfoglalás válaszadás tájékoztatási határidők betartásáról
Állásfoglalás – konzultáció a közfeladatot ellátó szerv által foglalkoztatottakra vonatkozó adatok köre és közzététel tárgyában ( Infotv. 1. melléklet III. rész Gazdálkodási adatok, 2. pont)
Állásfoglalás Bursa Hungarica Ösztöndíjra pályázó nevének önkormányzati képviselő által történő megismerhetőségéről
Közérdekű adatigény a befizetett iparűzési adó mértékéről fővárosi kerületi bontásban
Helyi önkormányzat képviselő-testülete vagyonával való rendelkezés esetén zárt ülés elrendelése
Állásfoglalás vezető beosztású kormánytisztviselők vagyonnyilatkozatának megismerhetőségéről
Hirdetményi úton közzétett adásvételi szerződés és a közzététellel kapcsolatban keletkezett iratok megismerhetősége
Köztulajdonban lévő gazdasági társaság dolgozói béradatainak nyilvánossága
Korábbi művészeti tevékenységet rögzítő híradások törlésének elutasítása jogszerű
Közéleti botránnyal kapcsolatba került személyről szóló korábbi híradások törlésének elutasítása jogszerű
Állásfoglalás a köztulajdonban álló gazdasági társaság munkavállalalóinak járó juttatások nyilvánosságáról
Állásfoglalás a közalkalmazottak munkaköri leírásának nyilvánosságáról
Állásfoglalás az egyes gyógyszerekre vonatkozó gyógyszerfelírási adatok nyilvánosságáról
Állásfoglalás a háziorvosok engedélyének nyilvánosságáról
Állásfoglalás visszaélésszerű adatigénylésről
Állásfoglalás a COVID-19 vírussal fertőzött betegek-, illetve az elhunytak számának nyilvánosságáról
Állásfoglalás a KEHI alelnöki fizetésének nyilvánosságáról
Állásfoglalás az önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok munkavállalóinak munkaszerződésének nyilvánosságáról
Állásfoglalás a trófeabírálat nyilvánosságáról
Állásfoglalás a könyvelők nevének nyilvánosságáról
Állásfoglalás az egyedi közzétételi lista alapján közzéteendő adatokról
Állásfoglalás a bírósági eljárások nyilvánosságáról
Állásfoglalás a kormánytisztviselők fizetésének és jutalmainak nyilvánosságáról - NAIH/2019/7257/5
Állásfoglalás a kormánytisztviselők fizetésének és jutalmainak nyilvánosságáról - NAIH/2020/1496 (NAIH/2019/7257/2)
Állásfoglalás az önkormányzati képviselők információszabadsággal kapcsolatos jogairól
Állásfoglalás az önkormányzati képviselő-testület zárt ülésein az előterjesztések informatikai-technikai védelmével kapcsolatban
Állásfoglalás az önkormányzat képviselő-testületi ülésének Facebookon történő élő közvetítése kapcsán
Állásfoglalás az önkormányzati képviselő és polgármester vagyonnyilatkozatának megismerésére irányuló adatigénylést KiMitTud honlapon keresztül történő teljesítéséről
Állásfoglalás a helyi önkormányzati képviselők személyes, közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogáról
Állásfoglalás a levéltári iratokban fellelhető személyes adatok internetes közzétételéről
Állásfoglalás az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helységek bérletével összefüggő adatok nyilvánosságáról
Állásfoglalás a helyi önkormányzatok elektronikus közzétételi kötelezettségének gyakorlati értelmezéséről
Állásfoglalás a környezeti adatok nyilvánosságáról
Állásfoglalás a Magyar Nemzeti Bank Pallas Athéné alapítványai által kötött támogatási szerződésekről
Állásfoglalás a Magyar Nemzeti Bank Pallas Athéné alapítványai által kötött támogatási szerződésekről
Állásfoglalás a Nemzeti Választási Iroda objektumvédelmi kamerarendszerében rögzített felvételek nyilvánosságáról
A NAIH álláspontja az Alkotmánybíróság megkeresésére a KEHI jelentések nyilvánosságával összefüggő eljárásban
Állásfoglalás a politikai tanácsadók nevének és illetményének nyilvánosságáról
Állásfoglalás közzététele, kampánykiadásokra vonatkozó közérdekű adatigényléssel kapcsolatban
Állásfoglalás közzététele, a budapesten megrendezendő 2024-es Olimpiával kapcsolatos megvalósíthatósági tanulmány nyilvánosságáról
Állásfoglalás a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos beruházásról, valamint az ezzel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló T/2250. számú törvényjavaslattal kapcsolatban
A rendőri mozgósítás és intézkedések költségvonzatára vonatkozó adatok nyilvánosságáról, a döntés megalapozásául szolgáló adat minőségre való hivatkozás az adatigénylés megtagadásakor.
Állásfoglalás a nemzeti vagyon körébe tartozó ingatlanokat bérbe vevő, nem közfeladatot ellátó személyek, cégek nevének nyilvánosságáról
Állásfoglalás a Kossuth tér rekonstrukciójával kapcsolatban keletkezett statikai szakvélemény nyilvánosságáról
Állásfoglalás a kormányhivatalok törvényességi eljárása során keletkezett közérdekű adatok megismerhetőségéről
Állásfoglalás a helyi önkormányzat által közpénzből fenntartott színház által kifizetett szerzői jogdíjak mint közérdekű adatok
Állásfoglalás Települési közműépítéssel összefüggő iratok esetében miként lehet a közérdekű adatok megismeréséhez való jogot személyes betekintéssel történő módon biztosítani, tekintettel az üzleti titok és a személyes adatok védelmére
Állásfoglalás a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések tilalmának érvényesülése érdekében az MTA által kiadott, tudományosan megalapozott állásfoglalások nyilvánosságáról és hozzáférhetővé tételéről
Állásfoglalás az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatának adattartalmáról, és annak megismerhetőségéről
Állásfoglalás az Infotv. 1. számú melléklete III/7. pontjában meghatározott „az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések”-re vonatkozó közzétételi kötelezettséget a szerződés teljes szövegének közzé
Állásfoglalás a meghatározott sorszámokkal átvett jelölő szervezetek adatainak nyilvánosságáról
Állásfoglalás a kampánytámogatások kapcsán visszafizetésre kötelezett jelöltek és jelölőszervezetek adatainak nyilvánosságáról
Állásfoglalás az egyéni választókerületi szavazókörök jegyzőkönyveinek megismerhetőségéről
Állásfoglalás a Norvég Civil Támogatási Alaphoz benyújtott pályázatokat elbíráló személyek nevének nyilvánosságáról
Állásfoglalás az önkormányzatok gazdálkodásával kapcsolatos adatok megismerhetőségéről. Az adatigénylés megtagadása az Infotv. 30. § (7) bekezdésére hivatkozva
Állásfoglalás a községi önkormányzatok elektronikus közzétételi kötelezettségével kapcsolatban
Állásfoglalás dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság megszerzésére kiírt pályázatokkal összefüggő közzétételi kötelezettségről
Állásfoglalás a dohánytermék-kiskereskedelmi koncesszió pályázati anyagainak megismerhetőségéről
Állásfoglalás az MVM Zrt. Lévai Projekt eredményeinek megismerhetőségéről
Állásfoglalás a köztisztviselők, kormánytisztviselők számára biztosított azon juttatások nyilvánosságáról, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv a magánszférához köthető eseményekre, élethelyzetekre tekintettel folyósít
Állásfoglalás az önkormányzati egyedi közzétételi listáról
Állásfoglalás közszolgáltatási szerződés alapján kötelezően igénybe veendő szolgáltatást nyújtó gazdasági társaság kezelésében lévő adatok nyilvánosságáról
A helyi önkormányzati ülések nyilvánossága, kép- és hangfelvétel készítéséhez való jog
Büntetőeljárásban meghozott ítéletekre vonatkozó közérdekű adatigénylés teljesítése
Közérdekű adatok kiszolgáltatásakor a másolatkészítéssel összefüggésben felmerült költségek mértéke
A polgármesteri hivatalban dolgozó köztisztviselők fizetése, jutalma, juttatásai, közérdekű adatnak számítanak-e?
Megismerhetőek-e az állampolgárok által a Századvég Politikai Iskola Alapítvány, a Strategopolis Stratégiai Elemző és Kommunikációs Tanácsadó Kft., valamint a Századvég Gazdaságkutató Zrt. által vállalkozási szerződések keretében készített tanulmányo
Az atlatszo.hu közérdekű adattigénylő portállal kapcsolatos állásfoglalás
A Balatoni Hajózási Zrt. által kötött telekeladási szerződés nyilvánossága
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény és az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok adatainak nyilvánossága
A köztisztviselők és a közalkalmazottak jubileumi jutalmának nyilvánossága
Egyes felügyelőbizottsági tagok adatainak nyilvánosságáról
Közérdekből nyilvános adatok – Az önkormányzat által fenntartott intézmények és az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok dolgozóinak besorolása és illetménye
Az önkormányzati rendeletek elektronikus közzététele
Közérdekből nyilvános adatok – A miniszterelnöki delegáció tagjainak neve
A közérdekű adatok megismerése iránti igény teljesítése
A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításával összefüggésben, a pályázatok értékelése és elbírálása során keletkezett iratanyagok megismerhetősége