Tájékoztató az Országos Kórházi Főigazgatóság által fenntartott egészségügyi intézmények tekintetében az új átláthatósági közzétételi kötelezettségről

A Tájékoztatók menüpont alatt elérhetővé vált a NAIH legújabb tájékoztatója, mely az új átláthatósági közzétételi kötelezettségéről szól, az Országos Kórházi Főigazgatóság által fenntartott egészségügyi intézmények tekintetében.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 37/C. §-ában meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség előírja, hogy a közpénzek felhasználásának átláthatósága érdekében a költségvetési szerveknek közzé kell tenniük az ötmillió forintot meghaladó, az általuk hazai vagy európai uniós forrásból megvalósulóan kötött szerződéseket a Központi Információs Közadat-nyilvántartás felületén.

A Hatóság megkereste az Országos Kórházi Főigazgatóságot (a továbbiakban: OKFŐ) annak tisztázása érdekében, hogy az OKFŐ által fenntartott egészségügyi intézmények szerződéskötési jogosultságára milyen szabályok vonatkoznak. Tájékoztatást kért továbbá a Hatóság arról is, hogy az OKFŐ részt-vesz-e - és ha igen, akkor milyen módon - az általa fenntartott egészségügyi intézmények Infotv. 37/C. §-a szerinti adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítésében.