NAIH Tájékoztatója a tankerületi központok és a tankerületi központok fenntartásában lévő köznevelési intézmények szerződéskötési jogosultságairól és gyakorlatáról az új átláthatósági közzétételi kötelezettséggel összefüggésben

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 37/C. §-ában meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség előírja, hogy a közpénzek felhasználásának átláthatósága érdekében a költségvetési szerveknek közzé kell tenniük a Központi Információs Közadat-nyilvántartás felületén az ötmillió forintot meghaladó, az általuk hazai vagy európai uniós forrásból megvalósulóan kötött szerződéseket.

A Hatóság annak tisztázása érdekében, hogy a tankerületi központok fenntartásában lévő köznevelési intézmények belső szabályzatok alapján jogosultak-e saját hatáskörben szerződéseket kötni megkereste a Klebelsberg Központot.