Országos adatigénylési statisztikák

Az elutasított közérdekű adatigénylésekről benyújtott jelentések a 2013-2021. időszak tekintetében - az egyes elutasítások okok alkalmazásának gyakorisága

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban. Infotv.) 30. § (3) bekezdése alapján az elutasított kérelmekről statisztikát vezet, a szükséges adatokat (az elutasított kérelmek száma, valamint az elutasítás oka) az adatkezelőknek kell szolgáltatni, az általuk vezetett nyilvántartás alapján, majd minden év január 31-ig tájékoztatnia kell a Hatóságot.

Az alábbiakban az elmúlt évek adatainak összehasonlító statisztikái láthatóak.

 

Évek szerinti adatsorok (2013-2021)
Évek szerinti adatsorok (2013-2021)

 

Évek szerinti adatsor grafikonon
Az adatigénylések és az elutasított/részben elutasított adatigénylések számának változása éves bontásban (2013. - 2021.)

 

Az adatigénylést teljesítő szervek szervtípus szerinti megoszlása (2017-2021.)
Az adatigénylést teljesítő szervek szervtípus szerinti megoszlása (2017-2021.)

 1. típus - helyi és területi, nemzetiségi önkormányzatok

 2. típus - központi és területi államigazgatási szervek

 3. típus - közigazgatáson kívüli, közzétételre kötelezett szervek, köztestületek

 4. típus - nevelési, oktatás, művelődési intézmények

 5. típus - egészségügyi és szociális intézmények

 6. típus - egyházak, vallási szervezetek

 7. típus - pénzügyi szervetek, bankok

Az 1., 2., 3. típusba tartozó adatkezelők számának alakulása  2017. és 2021. között,  melyek jelentést tettek az Infotv. 30. § (3) bekezdése alapján
Az 1., 2., 3. típusba tartozó adatkezelők számának alakulása 2017. és 2021. között, melyek jelentést tettek az Infotv. 30. § (3) bekezdése alapján

 

Főbb elutasítási okok éves bontásban (2018-2021)
Főbb elutasítási okok éves bontásban (2018-2021)

 

Főbb elutasítási okok éves bontásban (2018-2021)
Főbb elutasítási okok éves bontásban (2018-2021)