Projekt összefoglaló eredményei

A Projekt során két szintetizáló összefoglaló anyag készült:

  • Összefoglaló tanulmány - mely, összefoglalja a Projekt tevékenységeit
  • Összefoglaló jelentés - egy jelentés döntéshozók részére

Az összefoglaló tanulmány célja, hogy a KÖFOP-2.2.6-VEKOP-18-2019-00001 azonosító számú „Az információszabadság hazai gyakorlatának feltérképezése és hatékonyságának növelése” című kiemelt projekt (a továbbiakban: Projekt) megvalósított tevékenységeit és elért eredményeit foglalja össze egy jól érthető, logikusan felépített dokumentumban. A tanulmány azért is kiemelten fontos, mivel a Projekt nagyon komplex a keretében elvégzett, számos egymásra épülő tevékenység miatt.

A döntéshozók részére készült összefoglaló jelentés a Projekt által megfogalmazott konkrét módosítási javaslatokat, beavatkozási pontokat tartalmazza

 

Összefoglaló tanulmány
Összefoglaló jelentés - döntéshozók részére